Zeeuws Woordenboek

Zeeuws Woordenboek

In 1928 werd de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek opgericht (nu Zeeuwse Dialectvereniging). Vanaf 1929 hebben honderden mensen vragenlijsten ingevuld over woorden en uitdrukkingen. Deze zijn verzameld en verwerkt op het secretariaat van de vereniging. Mevrouw Ghijsen voerde de redactie. In 1964 verscheen de eerste druk.


Het woordenboek is een lijvig werk en telt meer dan 1000 pagina’s. Om woorden goed te kunnen begrijpen, worden ze eerst als woord genoemd en daarna maakt een voorbeeldzin met dat woord de betekenis of betekenissen duidelijk. Ook vaste uitdrukkingen met zo een woord worden weergegeven. Speelt een woord een belangrijke rol in een rijmpje of liedje is dat ook te vinden. Ook lees je waar de woorden zijn opgetekend en kun je dus opmaken of een woord bijvoorbeeld alleen in Walcheren voorkomt of op een bepaald gedeelte van Schouwen-Duiveland. Veel is er ook te vinden over tradities, ambachten, klederdrachten enz. Dat maakt het boek tot veel meer dan een woordenboek. De taal is zo verbonden met de maatschappij en de cultuur dat het woordenboek een spiegel is van de tweede helft 19e eeuw tot half de 20e eeuw. Een lust om erin te lezen. Veel woorden zijn voorzien van mooie en verhelderende tekeningen.

Een willekeurige bladzij uit het woordenboek.

Online woordenboek

 In het najaar van 2014 is de digitale versie gepresenteerd op http://zeeuwsewoordenbank.nl 

In deze woordenbank zijn vier  Zeeuwse woordenboeken opgenomen. U kan in deze databank in de vier woordenboeken tegelijk zoeken, of in een of meer Zeeuwse woordenboeken zoeken.


Het uitgebreidst is het Woordenboek der Zeeuwse dialecten en het Supplement dat erbij verscheen. Beide woordenboeken bevatten de woordenschat van heel Zeeland en van Goeree-Overflakkee. Voor een overzicht van alle Zeeuws woordenboeken verwijzen we naar  dialectwoordenboeken.


De Zeeuwse woordenbank is een onderdeel van de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND). Dat project is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Het project werd ondersteund door subsidies van het Vlaamse Ministerie van Cultuur en de provinciale overheden van West-Vlaanderen, Zeeland, Vlaams-Brabant en Limburg. Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken.

Realisatie standbeeld Dr. Hendrika M. C. Ghijsen - www.zeeuws-woordenboek.nl 2015